HRV | ENG

A, koja je vaša priča?

Možemo se zapitati i zašto biste vi ikome trebali pričati svoju poslovnu priču? Možda ste već prebrodili početničke poteškoće, posao se odvija na zadovoljavajućoj razini, u inat recesiji i svim tržišnim i administrativnim vrtlozima. A možda ste tek na početku i još uvijek grabite svom snagom da održite glavu na površini. Pretpostavlja se da imate uslugu ili proizvod za kojim postoji potreba na tržištu, da ste svladali osnovne poduzetničke vještine, da ste čak pronašli i zadovoljavajuće suradnike i/ili zaposlenike. Poduzeli ste ili planirate i marketinške aktivnosti, pratite i osluškujete tržište, tragate za trendovima u svijetu i želite ih prvi primijeniti na svom terenu… Sve u svemu, kompletan ste poduzetnik ili ste na pravom putu da to uskoro postanete. No, kada sve skupa postavite u širi kontekst zaključujete da vam ipak nešto nedostaje.

Karika o kojoj razmišljate i koja će zaokružiti cijelu priču su odnosi s javnošću. Svaka poslovna priča koja se razvija ili koja traje usprkos svim pošastima koje su poharale tržište zaslužuje da bude ispričana, i to na način koji će predstaviti sve ono što vi jeste i što zastupate. Svaka tvrtka, proizvod ili usluga su baš poput pojedinca – jedinstveni i po nečemu posebni. A tu posebnost svatko od nas želi naglasiti, istaknuti svoje najbolje osobine, postati prepoznatljiv.Upravo je posao odnosa s javnošću da prepozna vašu priču i da je približi na pravi način, pravim ljudima u pravo vrijeme.
Najčešći put prema vašoj publici su odnosi s medijima koji će prepoznati potencijal dobre priče, ako je ispričana na njima razumljiv način. Mediji su još uvijek najmoćnije sredstvo komunikacije, kanal koji dnevno dopire do milijunskog auditorija. Ako novinare i urednike uspijete zainteresirati za svoju priču, obavili ste velik posao jer oni osluškuju svoju publiku i znaju što će privući njihovu pozornost. Interes ili nezainteresiranost medija vam nerijetko mogu biti i pokazatelj idete li u pravom smjeru: ako ste uspjeli svoju priču plasirati u medije, vaša usluga ili proizvod zasigurno imaju i svoje kupce na tržištu. 

Ipak, nekoliko pojavljivanja u medijima ne znači da imate razvijene odnose s javnošću. Stalna prisutnost, profesionalnost i dostupnost zahtijevaju vrijeme, strateško planiranje i resurse. Neke priče zaslužuju da budu ispričane na televiziji, neke su izvrsne za online pozicioniranje, a neke su idealne za predstavljanje u tiskanim medijima. Treba li napomenuti da ukoliko danas ne postojite u online svijetu, kao da uopće ne postojite? Tražilica Google je i vama i vašim korisnicima, i potencijalnim poslovnim suradnicima prvi alat za kojim će posegnuti kada budu tražili više informacija o vama. Pitanje je zašto u tom slučaju ne biste u svoje ruke uzeli sadržaj koji će se povezivati uz vaše ime ili ime vaše tvrtke? I koji će na internetu ostati dostupan zauvijek.

Komunikacija na društvenim mrežama i mogućnosti koje one otvaraju su jedno sasvim zasebno područje koje nudi neslućene mogućnosti, ali i koje bi trebalo prepustiti profesionalcima ukoliko niste doista spretni i ne poznajete potrebna pravila. A tu je i vrijeme koje treba izdvojiti da bi se razvijala i održavala dvosmjerna komunikacija na društvenim mrežama.
Ne treba zanemariti ni potrebu za stručnim kriznim komuniciranjem, odnose sa zaposlenicima,  razvijanje odnosa s B2B zajednicom i ključnim interesnim skupinama.

Nerijetko će vam se dogoditi da vam odnosi s javnošću otvore i nove poslovne prilike ne samo prema krajnjim potrošačima, nego i prema potencijalnim poslovnim partnerima u zemlji ili inozemstvu. Vaš pristup odnosima s javnošću će i njima biti jedan od načina na koji će procijeniti vaše poslovne mogućnosti.

Na kraju, kad se sagleda šira slika, zadobivanje i održavanje ugleda i/ili percepcije koju o sebi želite nametnuti su zadaci koji odnosi s javnošću trebaju ostvariti. Iskustvo dokazuje kako postavljanje ciljeva, osmišljena komunikacija, strateško planiranje i predan rad rezultiraju uspjehom. 

Autorica: Marina Karamatić Sopić, PR manager

Komentari